แนะนำแอปพลิเคชันที่คนไทยควรมีติดเครื่องไว้ในเวลานี้

แนะนำแอปพลิเคชันที่คนไทยควรมีติดเครื่องไว้ในเวลานี้

หลาย ๆ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมาทำให้ชีวิตรวมทั้งสังคมของเราเปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะเหตุการณ์ทางธรรมชาติอย่างสึนามิ แผ่นดินไหว น้ำท่วมและอื่น ๆ อีกมากมาย เหล่านี้มันทำให้เราตระหนักรู้ว่าควร  เตรีมตัวรับมือกับภัยพิบัติที่อาจคาดเดาไม่ได้ แต่ก่อนเราอาจจะต้องคอยรับฟังข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์หรือวิทยุและแม้แต่การบอกเล่าปากต่อปากซึ่งมันทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนได้มาก ข้อมูลผิด ๆ เพียงชุดเดียวอาจทำให้เกิดความตื่นตระหนก โกลาหลไปทั่วภูมิภาค แต่ในปัจจุบันแอปพลิเคชันบนมือถือได้เข้ามาเป็นตัวช่วยอันสำคัญในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ข้อมูลจากแอปฯเหล่านั้นถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้ทำให้เราสามารถวางแผนรับมือกับภัยอันตรายต่าง ๆ อย่างทันท่วงทีและแอปฯสำคัญในชีวิตที่เรากล่าวถึงนี้ก็ได้แก่

                Air Visual แอปพลิเคชันตรวจเช็คคุณภาพอากาศซึ่งกำลังได้รับความนิยมหลังจากคนไทยเราโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯและพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้รับผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่นพิษ PM2.5 ตัวแอปพลิเคชันนี้ใช้งานง่ายเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน เปิดGPSระบุตำแหน่งตัวแอปฯจะแสดงค่าความบริสุทธิ์ของอากาศแบบอินโฟกราฟิกแบบเข้าใจง่ายด้วยการแทนค่ามลพิษในอากาศด้วยตัวเลขสุทธิและสีต่าง ๆ พร้อมทั้งมีรูปใบหน้ามนุษย์สวมหรือไม่สวมหน้ากากอนามัยเป็นภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจว่าอากาศในพื้นที่นั้น ๆ ควรรับมืออย่างไร

                Earthquakes แอปพลิเคชันรายงานการเกิดแผ่นดินไหวทั่วโลกแบบเรียลไทม์ ตัวแอปพลิเคชันจะแจ้งเตือนทันทีที่เกิดแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเกิดขึ้น ณ.มุมใดของโลก แม้แผ่นดินไหวจะเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่อาจพยากรณ์ล่วงหน้าได้และผู้คนซึ่งอยู่ในจุดศูนย์กลางการสั่นไหวถึงจะติดตั้งแอปพลิเคชันตัวนี้ไปก็คงไม่สามารถเตรียมตัวล่วงหน้าได้ แต่การรับรู้ข่าวสารแผ่นดินไหวของผู้คนในพื้นที่ใกล้เคียงจุดศูนย์กลางรวมทั้งพื้นที่ห่างจากจุดศูนย์กลางซึ่งอาจเสี่ยงได้รับผลกระทบด้วยจะสามารถเตรียมความพร้อมได้ก่อนเกิดผลกระทบ หรืออพยพออกจากพื้นที่นั้น ๆ รวมทั้งสามารถคาดเดาอาฟเตอร์ช็อกที่จะเกิดตามมาได้อีกด้วย

                พยากรณ์อากาศสด&เรดาร์ แอปพลิเคชันวิเคราะห์สภาพอากาศการ สามารถติดตามผลความเปลี่ยนแปลงได้แบบเรียลไทม์ทั้งยังพยากรณ์อากาศล่วงหน้าได้ถึงเจ็ดวัน การทำงานของแอปพลิเคชันนี้คือการใช้ภาพถ่ายทางอากาศรายงานสภาพอากาศโดยรวม แสดงการเคลื่อนตัวของเมฆและวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดฝนแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ทำให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ แถมยังมีข้อมูลสภาพอากาศครบครันทั้งความชื้นในอากาศ ความกดอากาศ และอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่จำเป็นต่อบุคคลทั่วไป เกษตรกร ผู้ป่วยโรคความดันและผู้ประกอบกิจการที่ต้องอาศัยความเอื้ออำนวยของอากาศเป็นต้น

                ทั้งหมดนี้คือแอปพลิเคชันที่ชาวไทยเราในยุคนี้ควรติดตั้งไว้ในโทรศัพท์เป็นอย่างยิ่ง มันช่วยได้มากทั้งการเตรียมการรับมือ วางแผนการเดินทาง แม้เราอาจไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ แต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารไว้ก็เป็นเรื่องที่ดี อย่างน้อย ๆ หากเรามีญาติสนิทมิตรสหายที่ห่วงใยก็จะได้รู้และแจ้งเตือนพวกเขาได้ทันท่วงที

Bessie Jackson